Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Výroba a zkoušky – L.P. 2008

4. část

Červenec 2008

Prototyp 380.002 představen novinářům

PLZEŇ, 24. července 2008 – První nová lokomotiva Š 109E, vyvinutá a vyrobená ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION, vyjela na zkušební kolej plzeňského závodu ke zkušebním jízdám. České dráhy objednaly celkem 20 lokomotiv ŠKODA 109E. Jde o první lokomotivu ČD pro komerční provoz s rychlostí 200 kilometrů v hodině.

„Ve vývoji a výrobě nové lokomotivy Š 109E navazujeme moderním tvůrčím způsobem na dlouholetou škodováckou tradici. Splňujeme přitom všechny současné požadavky trhu a také nové přísné evropské předpisy, které se v uplynulých několika letech velmi dynamicky vyvíjely a měnily. Uvádíme dnes do zkušebního provozu lokomotivu pro třetí tisíciletí,“ uvedl Tomáš Krsek, generální ředitel společnosti ŠKODA TRANSPORTATION.

Nová lokomotiva bude vést vlaky pro přepravu osob na tratích koridorů v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. V těchto zemích umožní plynule přejíždět území s rozdílnými napájecími systémy, a to se střídavým napětím 25 kV/50 Hz, nebo 15 kV/16,7 Hz, případně se stejnosměrným napětím 3 kV. Maximální výkon lokomotivy je 7,2 MW.

Lokomotiva Š 109E prošla prvními úspěšnými testy už v prosinci 2006. Skelet vozu absolvoval statickou zkoušku podle evropských předpisů TSI. V konstrukci nové lokomotivy ze ŠKODA TRANSPORTATION se uplatnilo několik ojedinělých konstrukčních řešení chráněnými evropskými patenty. Nyní budou na programu jízdní zkoušky.

Konstrukční řešení lokomotivy odpovídá specifikům středoevropské železniční infrastruktury. Vyhovuje provozu na tratích s přísnými limity rušení, umožňuje dynamické brzdění na všech napájecích systémech a je vhodná k provozu i na obloukových tratích.

Při výrobě lokomotivy se uplatnily moderní materiály – například vláknové kompozity podobné těm, jaké používají u vozů Formule 1. Výrazně zlepšují jízdní vlastnosti vozidla a snižují namáhání trati. Brzdy jsou vybaveny hliníkovými kotouči, tak jako u současných špičkových soutěžních automobilů. Nová lokomotiva splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní limity, například v protipožární ochraně. Na stroji jsou instalována požární čidla a účinná aktivní hasicí zařízení, stěna mezi kabinou a strojovnou při zkoušce odolala požáru po dobu celých patnácti minut.

Konstrukce skříně lokomotivy je značně odolná čelnímu nárazu do překážky na kolejích. Součástí kabiny strojvůdce jsou deformační zóny, které mají za úkol pohltit velké množství energie při případné kolizi. Obdobným způsobem je navrženo i upevnění pluhu před lokomotivou. Při extrémním nárazu v rychlosti 110 km/h do nákladního vozu s cisternou o váze 15 tun zůstane kolem strojvůdce nepoškozený a nedeformovaný prostor. Navíc je možné lokomotivu relativně jednoduše opravit výměnou deformačních dílů.

Při konstrukci lokomotivy se počítalo s uplatněním nově vyvíjeného jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS, který nahradí národní dosavadní zabezpečovací systémy. Jde o velmi složitý automatický systém, který sbírá informace o stavu tratě a sleduje signály z kolejových obvodů. Nezareaguje-li strojvedoucí včas, zasáhne tento systém. Náročnost výroby nového stroje lze doložit dvěma číselnými údaji: lokomotiva ŠKODA 109E obsahuje třicet kilometrů kabelů a více než deset tisíc elektrických spojů a spojení. To všechno se vešlo do hmotnosti 86 tun.

V současnosti jsou v plzeňském závodě prakticky dokončeny první dva prototypy, dnes předvedený stroj ponese označení 380.002. Obě lokomotivy se začínají podrobovat náročným zkouškám v areálu Škody, 380.002 bude již brzy testována na ŽZO (Železniční zkušební okruh) Velim. V září bude 380.001 představena na berlínském veletrhu Innotrans a poté začne i její testování na ŽZO Velim. V nedávno dokončených halách společnosti pokračuje výroba stroje 380.003 a rozbíhají se práce i na dalších kusech. Ačkoliv je první lokomotiva dokončena až nyní, náročný homologační proces trvá už tři roky. Lokomotiva by po jeho dokončení měla být schválena k provozu v šesti středoevropských zemích. Jak nám potvrdil ředitel realizace Marek Herbst, zájem o lokomotivu mají i jiné společnosti než České dráhy. Škoda se podle něj bude snažit s novým výrobkem prorazit na západ i na východ od našich hranic.

ŠKODA TRANSPORTATION

k-report.cz, skoda.cz

upravil JPB

Žádné komentáře
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda