Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Výroba – L.P. 2006

1. část

Leden - březen 2006

1) Nová lokomotiva má za sebou úspěšnou kontrolu

2) Tým se těší, až uvidí svou lokomotivu na kolejích

3) Jak jsou daleko třistaosmdesátky

ad 1) Nová lokomotiva má za sebou úspěšnou kontrolu

Současné i budoucí dění ohledně nové třísystémové lokomotivy 109E – přesně to zajímalo zástupce Českých drah, kteří na konci března přijeli do společnosti ŠKODA TRANSPORTATION. Právě státní železnice totiž u plzeňské Škodovky objednala 20 nových strojů, které pomohou obnovit její vozový park.

Na pořadu kontrolního dne dozorčí rady a představenstva akciové společnosti České dráhy ohledně projektu nové škodovácké lokomotivy byly prezentace o stavu projektu, které připravili škodováčtí manažeři. Hosté si ale prohlédli základ unikátního stroje i přímo ve výrobě – navštívili totiž dílny. „Ve výrobě si zástupci Českých drah mohli prohlédnout už hotové hrubé stavby lokomotivy,“ upozornil ředitel Realizace ŠKODA TRANSPORTATION Marek Herbst. Ještě předtím škodováčtí specialisté seznámili hosty s aktualitami spojenými s projektem lokomotivy 109E. „Projektový manažer Vít Tomrdle seznámil zástupce zákazníka s harmonogramem projektu, plánem prací a stavem projektu. Poté naši hosté shlédli prezentaci člena projektového týmu Stanislava Švéda, která byla zaměřená na vývoj, osvětlila souvislosti a podmínky vyplývající z evropských norem TSI ohledně odolnosti a bezpečnostních prvků lokomotivy a konstrukčním řešením stroje,“ vysvětlil Marek Herbst. Dále hosté zavítali na zkušebnu, kde shlédli probíhající zkoušky trakčních pohonů.S konstrukčním řešením těchto pohonů je seznámil Ladislav Sobotka ze ŠKODA ELECTRIC.

Hlavní inženýr projektu Petr Špalek zase představil konstrukční řešení podvozku a prezentoval proces homologace, který Škodovka zahájila již při startu vývojových a konstrukčních prací s ohledem na to, že schválení je třeba zajistit souběžně v šesti zemích Evropy. „Homologace se týká České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a Slovenska. V současné době intenzivně jednáme s asociovanými partnery v Německu a příslušnými národními drážními úřady,“ upozornil Marek Herbst. Jednání za České dráhy vedl předseda dozorčí rady a náměstek ministra dopravy Vojtěch Kocourek, zúčastnili se členové dozorčí rady, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Josef Bazala, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Jiří Kolář.

ad 2) Tým se těší, až uvidí svou lokomotivu na kolejích

Není těžké odhalit, že Milana Svobodu i Jindřicha Nového jejich současná práce hodně těší. Spolu se svými kolegy staví základ nové škodovácké lokomotivy pro České dráhy a ví, že tenhle stroj bude opravdu unikátní.

„Po dlouhé době je to vlastně první lokomotiva, která se ve Škodovce opět vyrábí. Proti starším typům je ale její konstrukce, výbava i podoba úplně něco jiného! Jsem opravdu rád, že ještě můžu pracovat na jejím vzniku, je myslím jedinečná,“ říká vedoucí dílenské části projektu Milan Svoboda. „Když jsem se dozvěděl, že vedení Škodovky zase plánuje vyrábět v Plzni lokomotivy, bral jsem to jako skvělou zprávu. Vždyť právě lokomotivy bývaly chloubou podniku, pamatuji doby, kdy se jich dělaly velké série,“ říká Milan Svoboda, který ve Škodovce začal pracovat v roce 1953, většinou právě na lokomotivách. „Podílel jsem se na výstavbě většiny lokomotiv, jako dělník, i jako mistr. Takže když se někdy ocitnu na nádraží, vždycky se poohlédnu po škodováckých strojích, zajímá mě z jakého roku jsou a zda jsem jí tedy na ní mohl pracovat,“ usmívá se Milan Svoboda.

Novou lokomotivu lidé na dílně staví přímo ve spolupráci s techniky, s konstruktéry. „I proto je pro mě tahle práce hodně zajímavá,“ říká Jindřich Nový, další z těch, kteří se podílejí na vzniku nového stroje.

„Stavíme novinku, takže to musí být práce celého týmu lidí. Byl jsem přitom, když se ve Škodovce před lety stavěla poslední lokomotiva. A teď jsem i u toho, kdy se dělá na nové. Přestože pracuji jako plánovač, dělám teď i přímo v samotné výrobě - vedle mé nynější pracovní náplně pomáhám přímo při stavbě lokomotivy,“ vysvětluje svou nynější roli Jindřich Nový. Podle něj je koncepce hrubé stavby lokomotivy unikátní. „Musí splňovat hodně přísné předpisy, aby vůbec mohla na vyjet na tratě, například z hlediska bezpečnosti. Deformační zóny, odolnost proti poškození, to vše je na opravdu vysoké úrovni, se starými lokomotivami se to nedá srovnat,“ tvrdí Jindřich Nový.

Ten se tak na čas ocitl zpátky v montérkách. „A musím říci, že mě to opravdu baví, je to zajímavá činnost, u které jde stále vymýšlet něco nového, navíc mě vždycky těšila fyzická práce - z mého pohledu je to opravdu zábava, ne práce,“ říká Jindřich Nový.

A jak náročné je pracovat na téhle novince? „Podařilo se nám vytvořit tým, ve kterém jsou jak odborníci na všechny nové technologie, na nové postupy, ale i ´staří´ praktici se zkušeností z výroby lokomotiv, tak mladí, kteří přebírají zkušenosti. Přišla mi hrozná škoda, že když se přestaly vyrábět lokomotivy, vědomosti a schopnosti celých generací škodováků najednou nebyly komu předávat - nebylo totiž na čem ty mladé učit. A to je naštěstí pryč,“ říká vedoucí dílenské části projektu Milan Svoboda. Podle něj je například v velmi náročné spojování velkých dílů lokomotivy - třeba její střední části s kabinovými moduly. „Dříve se u starších typů hrubá stavba skládala z malých dílů, což byla pro zámečníky a svářeče jednodušší práce,“ vysvětluje Milan Svoboda. Nová lokomotiva díky současné konstrukci bude mnohem bezpečnější a odolnější. „Výroba lokomotiv se znovu rozjíždí a cenné zkušenosti jsou znovu zapotřebí. Nezmizí s lidmi, kteří je v sobě mají,“ upozorňuje Milan Svoboda.

V žádném případě není frází říci, že lidé, kteří rozjíždějíí ve Škodovce sériovou výrobu lokomotiv, jsou na tyhle stroje hrdí. „A opravdu se těším, až jednou pojede vlak dvoustovkou v hodině a vpředu bude zapřažená naše nová lokomotiva,“ usmívá se Jindřich Nový.

ad 3) Jak jsou daleko třistaosmdesátky

Ve středu 29. března 2006 se uskutečnil kontrolní den Dozorčí rady a představenstva akciové společnosti České dráhy v podniku ŠKODA Transportation, s. r. o., v Plzni. Středem zájmu byl postup zahájení výroby zakázky ČD na dodávku 20 kusů třísystémových lokomotiv řady 380 (109 E) pro rychlost 200 km/h pro České dráhy.

Jednání za ČD vedl předseda dozorčí rady a náměstek ministra dopravy Ing. Vojtěch Kocourek, Ph. D. Zúčastnili se členové dozorčí rady, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Ing. Josef Bazala, člen představenstva, náměstek pro osobní dopravu Ing. Jiří Kolář, Ph. D., a přizvaní pracovníci ministerstva; za a. s. ŠKODA HOLDING předseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Jiří Zapletal a další představitelé vrcholového managementu ŠKODA Transportation, s. r. o.

Harmonogram projektu je v současné době dodržován. Přítomní byli seznámeni s vývojem a výrobou hrubé stavby včetně problematiky odolnosti a s grafickými návrhy provedení skříně lokomotivy. Další výklad se týkal norem, podle nichž byla navržená konstrukce přezkoumávána a které byly základem pro stavbu čela lokomotivy tak, aby vyhovovala posledním standardům EU z hlediska pevnosti rámu a bezpečnosti kabiny strojvedoucího.

Podvozky překvapují poměrně nízkou hmotností. Předveden byl návrh podvozku podle podmínek předpokládaného namáhání, uložení trakčních motorů a způsob pohonu dvojkolí. Brzda je kotoučová s hliníkovými disky, které jsou součástí kol. Moderní řešení dosahuje hodnotu brzdící váhy lokomotivy značně vyšší, než u dříve konstruovaných lokomotiv.

Při prezentaci homologace byla zdůrazněna spolupráce s homologačními úřady zainteresovaných zemí již ve fázi zahájení výroby, což je velmi pozitivní pro budoucí schvalovací proces. Prioritou je postup schvalování v pořadí nejdříve pro Českou republiku a Německo, pak Slovensko, Rakousko a Polsko s ohledem na předpokládané provozní nasazení lokomotivy. Bohužel, v České republice není homologační pracoviště zřízeno a veškeré zkoušky v zahraničí se tím značně prodražují. Je potěšitelné, že již v této fázi vývoje se značná pozornost věnuje problému tzv. elektromagnetické kompatibility s kolejovými obvody a konstrukční řešení elektrické výzbroje je uvažováno takové, aby případné vzájemné nežádoucí ovlivňování bylo v co největší míře eliminováno. V průběhu prohlídky viděli přítomní ve výrobní hale dvě svařené kostry skříně s kabinovými moduly a dokončenými bočnicemi. Je svařeno již několik dalších kabinových modulů, byly předvedeny tzv. deformační zóny jak pro narážecí ústrojí lokomotivy, tak kolem kabinových modulů, zabezpečující „prostor pro přežití strojvedoucího“ při případném nárazu do překážky. Výrobně je již dokončen trakční transformátor. Na zkušebně točivých strojů byly právě podrobovány ověřovacím zkouškám dva funkční trakční motory o výkonu 1600 kW.

Ze závěrů kontrolního dne vyplývá, že půjde opět o mimořádnou lokomotivu schopnou soutěže s obdobnými zahraničními výrobky. Předseda Dozorčí rady Českých drah Vojtěch Kocourek ocenil přístup kolektivu vedení a techniků k předvedené prezentaci dosažených výsledků. Na závěr jednání obdrželi zástupci představenstva Českých drah návrhy barevného provedení lokomotivy k posouzení.

PLZEŇ (železničář 14/2006 - Ing. V. Krátký, Ing. J. Sedláček + Škodovák 18

Žádné komentáře
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda