Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Výroba – L.P. 2006

2. část

Duben 2006

1) Rozhovor s předsedou Dozorčí rady Ing. Vojtěchem Kocourkem, Ph. D. o návštěvě ve Škodě Transportation

2) Federace strojvůdců České republiky si vybrala lokomotivu Škoda 109E do svého nového loga

ad 1) Rozhovor s předsedou Dozorčí rady Ing. Vojtěchem Kocourkem, Ph. D. o návštěvě ve Škodě Transportation

(České dráhy dostanou spolehlivou lokomotivu)

Ve středu 29. března se uskutečnil kontrolní den Dozorčí rady a Představenstva a. s. ČD v podniku Škoda Transportation v Plzni. Informovali jsme o tom již ve 14. čísle Železničáře. Dnes jsme připravili pro předsedu Dozorčí rady a. s. ČD Ing. Vojtěcha Kocourka několik otázek na toto téma.

Jaký jste získal celkový dojem z návštěvy plzeňské ŠKODY, která připravuje do výroby třísystémovou lokomotivu řady 380 pro ČD? Měla by to být lokomotiva pro příštích nejméně 30 let. Obstojí ve světové konkurenci?

Návštěva Dozorčí rady Českých drah v závodě Škoda Transportation, zaměřená na seznámení se stavem vývoje a výroby lokomotivy řady 380 pro České dráhy, nebyla první. Od předchozí návštěvy ve třetím čtvrtletí 2005 došlo k výraznému pokroku jak v oblasti4 varianty barevného řešení konstrukce lokomotivy a jejich jednotlivých částí, která je v podstatě dokončená, tak v oblasti výroby a ověřování jednotlivých celků lokomotiv. Konstrukce lokomotivy plně vyhovuje všem  současným vnitrostátním i mezinárodním předpisům a ustanovením, které jsou zvláště v oblasti bezpečnosti velmi přísné, a bude schopna, díky třísystémovému provedení, i provozu na většině evropských železnic. S obdobnými výkonnými lokomotivami zahraničních výrobců je po stránce konstrukce a technickoprovozních parametrů plně srovnatelná a představuje špičkovou evropskou a tím i světovou úroveň. To vytváří předpoklady k tomu, že tento výrobek bude možno po provozním ověření úspěšně uplatňovat i v exportu.

Plánuje se výroba lokomotiv s různým zpřevodováním nebo bude její určení pouze pro omezený druh vlaků?

Lokomotiva řady 380 je určena pro dopravu vlaků do rychlosti 200 km/h a neuvažuje se o alternativních převodech. Důvod je především v tom, že výkonové parametry lokomotivy dovolují vozbu vlaků vyšších hmotností i při rychlostech obvyklých u dálkových nákladních a kontejnerových vlaků. Její hlavní určení je však vzhledem k jejím parametrům i ceně v rychlé přepravě osob a prioritního zboží v mezinárodní dopravě.

Každé nové hnací vozidlo musí projít schvalovacím procesem Drážního úřadu pro schválení typu drážního vozidla. Problémy s pendolinem jsou v čerstvé paměti. Poučili se konstruktéři nové lokomotivy z této zkušenosti?

Výrobce i odběratel věnují ve vlastním zájmu velkou pozornost přípravě schvalovacího řízení a mezinárodních homologací lokomotivy. Součástí společného jednání Dozorčí rady v Plzni byla i prezentace postupu a náplně jednotlivých kroků, které zajistí hladký průběh těchto činností. Již od počátku vývoje lokomotivy je velmi dobrá spolupráce s Drážním úřadem i zahraničními homologačními úřady. Postupně jsou a budou ověřovány a schvalovány vybrané celky lokomotivy a vytvářeny předpoklady pro úspěšný schvalovací proces. Na zkoušky a ověření lokomotiv je dostatečný časový prostor a postup celého procesu je průběžně kontrolován orgány výrobce, odběratele i státní správy. Jsem přesvědčen o tom, že České dráhy dostanou spolehlivou, výkonnou a moderní lokomotivu a výrobce si vytvoří předpoklady pro další rozvoj výroby kolejových vozidel na světové úrovni. Dozorčí rada Českých drah bude i v budoucnu věnovat vývoji a výrobě nových typů železničních vozidel značnou pozornost.

IVO ŠTECHA Železničář 18/2006


ad 2) Federace strojvůdců České republiky si vybrala lokomotivu Škoda 109E do svého nového loga

Lokomotiva Škoda 109 E se dostala i do loga Federace strojvůdců České republiky. Dosavadní logo  bylo zastaralé a bylo zahlceno až příliš mnoha detaily. Proto se FSČR rozhodla pro jeho změnu. Nové logo FSČR vytvořil výtvarník Vít Stanovský, který vycházel  požadavku, aby byl ve znaku vyjádřen konkrétní dynamický prvek sloučený s názvem organizace a to jak ve zkratce, tak i v plném textovém znění. Důležité bylo, aby logo již z prvního pohledu naznačovalo příslušnost k oboru.

Základ loga, jež bylo poprvé představeno na slavnostním setkání 6. dubna v Praze, tvoří stylizovaná nová lokomotiva Škoda 109E, která předznamenává budoucnost v provozu Českých drah. Písmena jsou tmavomodré barvy, tedy barvy dopravy a železnice vůbec, v lokomotivě je tato barva střídána s barvou oranžovou a černou, historickou barvou strojvůdců, která je spojována s „černým řemeslem“.

K dispozici jsou tři základní varianty, jež zde přetiskujeme a které budou využívány podle konkrétní potřeby.

JPB
zdroj: FSČR

Žádné komentáře
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda