Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Výroba – L.P. 2006

4. část

Červenec - listopad 2006

1) Trakční transformátory nedodá BEZ-ETD, nýbrž ABB Sécheron Ženeva

2) Jaké testy lokomotiva 109 E podstoupí

3) Zástupci Českých drah ocenili testy lokomotivy

ad 1) Trakční transformátory nedodá BEZ-ETD, nýbrž ABB Sécheron Ženeva

V polovině roku 2006 došlo k vážné komplikaci výroby lokomotivy 109 E. Firma BEZ-ETD nebyla a nebude schopna dodat Škodě Transportation (ŠT) trakční transformátory pro lokomotivy typu 109 E. ŠT se proto musela porozhlédnout po jiném výrobci. Nový transformátor přesně podle požadavků ŠT však žádný výrobce není schopen vyvinout, vyrobit a odzkoušet v tak krátké lhůtě, proto si ŠT nakonec na základě zkoušek a vyhodnocení parametrů vybrala podobný, transformátor XCH 199001 BAA od švýcarské firmy ABB Sécheron Ženeva. Tento transformátor vyhovuje pro lokomotivy 109 E. Bude však muset být doplněn o tlumivku vstupního filtru pro stejnosměrný systém.

-pw-

 

ad 2) Jaké testy lokomotiva 109 E podstoupí
Viz tiskovou zprávu Škody Transportation.

Zase o krok blíž je Škodovka k tomu, aby na železniční tratě mohly vyjet nové lokomotivy se šípem ve znaku. Skelet třísystémové lokomotivy ŠKODA 109E – takzvaná hrubá stavba skříně – právě v těchto týdnech podstupuje náročné testy v nezávislé akreditované zkušebně VÚKV v Cerhenicích.

Lokomotivy 109E musejí odpovídat nejnovějším evropským normám. A slovo nejnovější je na místě – v průběhu vývoje hrubé stavby skříně totiž došlo k poměrně významným změnám technických směrnic. Nové vstoupí v platnost v polovině roku 2007. „V praxi to pro nás znamenalo, že například vývoj skříně začal podle znění z roku 2002 a musel být v průběhu upraven tak, aby výsledek odpoví dal znění novému, protože to bude platné v době, kdy bude lokomotiva schvalovaná do provozu,“ přibližuje Stanislav Švéd z VUKV. Výrobně jsou dokončeny hrubé stavby skříně pro první dvě lokomotivy, dále podvozkové rámy, a především zatěžovacími zkouškami úspěšně prošly trakční motory ze ŠKODA ELECTRIC. V plném proudu jsou měření na zkušebním standu elektrického pohonu lokomotivy, který je tvořen kompletním pohonovým řetězcem: trakčním transformátorem, dvěma měničovými skříněmi a čtyřmi trakčními motory. Hrubou stavbu skříně třísystémové lokomotivy teď v Cerhenicích čeká pevnostní statická zkouška podle evropských předpisů. „Vlastní zkoušce předcházely náročné vývojové práce a složité statické a crashové výpočty. Zároveň bylo nutné nechat výkresovou dokumentaci skříně schválit asociovanými partnery EBC a německým drážním úřadem EBA,“ vysvětluje manažer projektu Vít Tomrdle. Při vývoji skříně uplatnila ŠKODA TRANSPORTATION několik ojedinělých konstrukčních řešení, na která jsou již podány patenty. „Kromě zkoušek statického namáhání, které právě probíhají v Cerhenicích, bylo nutné provést i odzkoušení určitého vzorku materiálu skříně při deformaci. Zjištěné výsledky byly použity jako vstupní parametry crashových výpočtů. Tyto zkoušky jsou důležitou součástí homologačního procesu nového typu lokomotivy,“ zdůrazňuje Vít Tomrdle. Podle něj budou kompletní výsledky známé během několika týdnů.

Po více než dvou letech intezivního zpracovávání konstrukčních podkladů, dílčích vývojových zkoušek a přípravy výroby třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E přišla důležitá fáze celého projektu. Od září prochází lokomotiva první důležitou typovou zkouškou, při níž odborníci ověřují odolnost hrubé stavby skříně proti různým typům zatížení. Testy se odehrávají ve zkušební hale společnosti VÚKV v Cerhenicích, která je mezinárodně uznávaná a v dané oblasti pracuje pro zákazníky prakticky v celé Evropě.

A co lokomotivu čeká do budoucna? Postupně budou zkouškami prověřeny všechny vlastnosti stroje, například trakční a brzdové vlastnosti, jízdní vlastnosti, či vliv lokomotivy na zabezpečovací zařízení. Zkoušky budou probíhat postupně až do roku 2008. Typovým zkouškám musí být podrobeny nejen určité části lokomotivy, ale samozřejmě i kompletní lokomotiva.

Část těchto zkoušek se odehraje na Železničním zkušebním okruhu VUZ v Cerhenicích. Velká část zkoušek bude ale probíhat na tratích v České republice, Německu, Rakousku a Polsku. Nutnost provést zkoušky v uvedeném velkém rozsahu vyplývá z požadavku zákazníka, aby lokomotiva odpovídala požadavkům nových předpisů podle směrnic Evropské unie a byla schválena pro provoz mimo Českou republiku také v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Proto budou typové zkoušky probíhat pod dohledem drážních úřadů z uvedených zemí a notifikované osoby, která posuzuje, zdalokomotiva odpovídá evropským předpisům, jednotným technickým směrnicím pro interoperabilitu (TSI). ŠKODA TRANSPORTATION si vybrala z možných notifikovaných osob německou firmu Eisenbahn CERT (EBC). Lokomotiva 109E je první lokomotivou v Evropě, u níž zkoušky a schvalování probíhají podle první revize TSI pro vysokorychlostní vozidla. První lokomotivy 109E opustí škodovácké výrobní prostory v příštím roce, další obdrží zákazník v letech 2008 – 2009.

Generální ředitel společnosti VUKV a.s. Zdeněk Malkovský
Ředitel Realizace ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. Marek Herbst
podle časopisu Škodovák
-pw-

 

ad 3) Zástupci Českých drah ocenili testy lokomotivy

Zkušební zařízení pro stlačovací zkoušku skeletu lokomotivy ŠKODA 109E si prohlédli zástupci zákazníka - Českých drah. Další kontrolní den projektu třísystémové lokomotivy řady 380 se na konci září konal na zkušebně VÚKV v Cerhenicích. Členové Dozorčí rady Českých drah v čele s jejím předsedou Vojtěchem Kocourkem a zástupci ŠKODA TRANSPORTATION vedení Michalem Koreckým se seznámili s postupem statické pevnostní zkoušky. Ředitel VÚKV Zdeněk Malkovský přímo u hrubé skříně lokomotivy popsal probíhající testy. „Velmi si ceníme přístupu ŠKODA TRANSPORTATION. Otevřenost, s jakou zákazníka informuje o jednotlivých fázích projektu, umožňuje Českým drahám průběžnou kontrolu, a to je důležité pro úspěšné pokračování projektu třísystémové lokomotivy“, konstatoval na závěr kontrolního dne předseda dozorčí rady Českých drah Vojtěch Kocourek.

podle časopisu Škodovák
-pw-

 

Žádné komentáře
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda