Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Výroba – L.P. 2006

5. část

Prosinec 2006

Skelet lokomotivy 109E úspěšně prošel statickými pevnostními zkouškami

Skelet lokomotivy 109E úspěšně prošel statickými pevnostními zkouškami

Skelet v hale Škody Transportation Téměř třináctitunový skelet zamířil na trajleru v noci ze 4. na 5. září do akreditované zkušebny v Cerhenicích Téměř třináctitunový skelet zamířil na trajleru v noci ze 4. na 5. září do akreditované zkušebny v Cerhenicích Skříň před halou zkušebny VUZ

Takzvaná hrubá stavba skříně (skelet) lokomotivy prošla ve zkušebně VÚKV v Cerhenicích u Prahy statickými pevnostními testy. Měření trvající měsíc a půl ukázala, že skelet odpovídá všem požadavkům podle evropských předpisů. Zkoušky zahrnovaly statické namáhání, odzkoušení určitého vzorku materiálu skříně a zkoušku formou simulované situace. Po zpracování a odevzdání všech zpráv by lokomotiva měla obdržet certifikát podle nových evropských požadavků pro vysokorychlostní vozidla. A to jako vůbec první takový stroj v Evropě. Skelet nové lokomotivy odpovídá technickým směrnicím TSI, které byly letos schváleny Evropskou komisí a vstoupí v platnost v roce 2007. Zkoušky v Cerhenicích potvrdily všechny výpočty, kterými se už dopředu ověřovaly jeho parametry. Na průběh zkoušek dohlížela řada specialistů, vedle zaměstnanců ŠT i odborníci z německé DB Systemtechnik. Během zkoušek do Cerhenic přijeli i zástupci zákazníka, Dozorčí rady Českých drah.

Skříň na statickém zkušebním stavu Skříň na statickém zkušebním stavu Skříň na statickém zkušebním stavu Skříň na statickém zkušebním stavu

Odolnost proti nárazům se v praxi provádět nebude, ověřuje pouze počítačovou simulací. Půjde o simulaci vzájemné kolize železničních vozidel rychlostí 36 km/h. Tyto kolize by měly pojmout deformační bloky umístěné hned za nárazníky. To znamená, že v případě nehody by stačilo vyměnit tuto část a lokomotiva může sloužit dále. Podobným způsobem je vyřešeno i upevnění pluhu, pluh i jeho upevnění si nechala ŠT patentovat. Další simulací se ověřují nárazy ve vyšších rychlostech. Třeba při nárazech v rychlosti 110 km/h do překážky typu nákladního vozu s cisternou o váze 15 tun je deformační energie větší a náraz "odnese" čelo lokomotivy. To je ale konstruováno tak, že kolem řidiče zůstane nepoškozený a nedeformovaný prostor pro přežití. Díky odolnosti je možné lokomotivu relativně jednoduše opravit. Také konstrukci kabin má ŠT patentovanou.

Nyní ŠT pracuje na výrobě podvozku, hotový je rám. Na podvozku bude sloužit řada technických zvláštností, například odlehčené hliníkové brzdové kotouče. Zkoušky podvozku plánujeme na jaro příštího roku. Hotové a staticky odzkoušené jsou také asnychronní trakční motory od ŠKODA ELECTRIC.

Poté, co skelet dostane nový nástřik, postupně začneme do skeletu instalovat potrubí, kabeláž. Pak přijde na řadu vnitřní vybavení, měniče, transformátor.

web ŠT
JPB

Žádné komentáře
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda