Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Výroba – L.P. 2007

1. část

Leden a únor 2007

Rozhovor s projektovým manažerem Vítem Tomrdlem

Kdy by měla první lokomotiva opustit brány Škodovky a pro koho je určena?

Třísystémová lokomotiva, která je schopna dosahovat rychlostí přes 200 km/hod, je určena pro provoz na interoperabilních tratích v Německu, Slovensku, Polsku, Rakousku, Maďarsku a samozřejmě u nás. První lokomotivy jsou určeny pro České dráhy, které se Škodovkou uzavřely smlouvu na nákup dvaceti těchto lokomotiv s tváří Porsche a první dva kusy by měly obdržet v prosinci 2008

Kdy by měla první lokomotiva opustit brány Škodovky a pro koho je určena?

V roce 2006 byla novelizována směrnice TSI pro vysokorychlostní vozidla, což s sebou v podstatě přineslo zásadní zvýšení pevnostních požadavků na hrubou stavbu skříně. Lokomotiva musí odolat nárazu do překážky představující cisternový vůz o hmotnosti 15 tun s tím, že v kabině zůstane pro strojvedoucího nedeformovaný prostor pro přežití. Tento požadavek si vyžádal spousty simulačních crashových a pevnostních výpočtů. Ve vývoji skříně jsme uplatnili několik ojedinělých konstrukčních řešení, na které jsou již podány patenty a tato lokomotiva, vyráběná u nás, je první lokomotivou v Evropě, u níž zkoušky a schvalování podle těchto nových norem probíhají.

Skelet lokomotivy – tzv. hrubá skříň - v jaké fázi výroby se nyní nachází?

V současnosti jsou dokončeny 2 kusy hrubých staveb skříní. Tyto skříně jsou určeny pro první dva prototypy. Postupně probíhá příprava a výroba třetí hrubé stavby skříně. Hrubé stavby skříně se musely podrobit statickým pevnostním zkouškám v akreditované zkušebně VÚKV v Cerhenicích a dopadly úspěšně. Zároveň jsme uzavřeli schválení výkresové dokumentace skříně s asociovaným partnerem DB Systémtechnik. Kromě zkoušek statického namáhání bude nutné provést i odzkoušení určitého vzorku materiálu kabinového modulu, který bude sloužit jako etalon pro potvrzení crashových výpočtů a simulací. Veškeré tyto zkoušky jsou nezbytnou součástí homologačního procesu nového typu lokomotivy.

Pokud to není tajné, jak dopadly výsledky zkoušek?

Jak jsem již uvedl, výsledky statické pevnostní zkoušky dopadly úspěšně a nyní se zpracovávají vyhodnocovací zprávy. Během těchto testů byli přítomni určení posuzovatelé, kteří osobně dohlíželi na metodiku a provádění náhodně vybraných měření.

To je hrubá stavba skříně, ale lokomotivu tvoří, mimo jiné, ještě střecha, podvozek, elektrovýzbroj, … Jak je to se stavem těchto součástí?

Začnu tedy pěkně popořadě:
Střecha lokomotivy je hliníková a odnímatelná. Skládá se ze tří dílů, na kterých jsou upevněny pantografy spolu s další elektroinstalací. Jsou do ní rovněž vedeny vyústění kanálů vzduchotechniky (chlazení). Celý projekt byl zadán naší sesterské firmě ČKD VAGONKA. Tam byl zpracován projekt a výrobní okumentace spolu s technologickými postupy. První kusy budou z Ostravy dodány začátkem letošního roku. Pevnostní výpočty střechy byly zpracovány ve ŠKODĚ TRANSPORTATION.
A teď tu máme podvozek: Projekt podvozku je již dokončen. Byly provedeny statické pevnostní výpočty rámu a ostatních částí podvozku, které byly spolu s výkresovou dokumentací podloženy k posouzení. Nyní se dokončuje další dokumentace, která je nutná k procesu homologace. Současně probíhá příprava výroby prvních rámů. První rám bude dokončen v únoru 2007 a dalších pět kusů je naplánováno do května 2007.
Poslední z hlavních součástí lokomotivy je elektrovýzbroj. Elektrovýzbroj je složena z několika komponent a já si dovolím začít transformátorem. Tzv. srdíčko lokomotivy jsme objednali u švýcarské firmy ABB Sécheron Ženeva. Původně bylo zamýšleno transformátor zadat plzeňské firmě ETD BEZ Plzeň. Bohužel se po určité době vyskytly jisté komplikace, které nás donutily hledat jiného renomovaného dodavatele a tím se nakonec stala zmiňovaná ABB. V současnosti probíhá v Ženevě výroba prvních dvou prototypových kusů, které by měly být, podle posledních informací, dodány v únoru 2007. Celý projekt transformátoru je vzhledem k výkonu celé lokomotivy a třem napájecím systémům velice složitý a komplikovaný. Je zde řada důležitých parametrů jako je celková hmotnost, povrchová teplota, zástavbové rozměry, které musel dodavatel řešit. Po odzkoušení prvních dvou transformátorů v provozních podmínkách je velice pravděpodobné, že proběhnou ještě další úpravy. Kromě transformátoru jsou nedílnou součástí elektrovýzbroje měničové skříně, trakční motory a nadřazené řízení. Dodavatelem této části elektrovýzbroje je ŠKODA ELECTRIC. K dnešnímu dni byly dodány první dvě výzbroje určené na první dva prototypy. Trakční motory mají za sebou zatěžovací zkoušky a nyní je v plném proudu testování a ladění celého pohonového řetězce na zátěžovém standu, které bude paralelně pokračovat spolu s jízdními zkouškami prototypů. Tolik ze současnosti.

A co lokomotivu čeká v budoucnu?

Na základě posledního aktualizovaného harmonogramu plánujeme během května 2007 výrobně dokončit obě první lokomotivy. Budou následovat první jízdní zkoušky na okruhu ve Velimi, které budou pokračovat i v roce 2008, a to na tratích v České republice, Německu, Polsku, Rakousku. Nutnost provést zkoušky v takovém rozsahu vyplývá z požadavku zákazníka, aby lokomotiva odpovídala novým předpisům podle směrnic Evropské unie a mohla být provozována i za hranicemi naší republiky. Proto budou typové zkoušky probíhat pod dohledem drážních úřadů uvedených zemí a notifikované osoby, která posuzuje, zda lokomotiva odpovídá jednotlivým technickým předpisům pro interperabilitu (TSI). Jak jsem zmínil již v úvodu našeho rozhovoru, ŠKODA TRANSPORTATION si vybrala z možných notifikovaných osob německou firmu EBC. Postupně budou zkouškami prověřeny všechny vlastnosti stroje. Průběžně s probíhajícími zkouškami řešíme vlakový zabezpečovací systém – modul ETCS Level 2, který bude v blízké době součástí výzbroje lokomotivy 109E/ČD380.

Jaké jsou hlavní předností nové řady lokomotiv?

Základním rozdílem oproti stávajícím drážním vozidlům evropského trhu je splnění podmínek interperability, a tím i připravenost jako jediné lokomotivní řady k provozu na tratích tyto podmínky splňujících. Se svým výkonem 6,4 MW na všech systémech bude nejvýkonnější lokomotivou na evropských železnicích. Dalšími přednostmi jsou vybavení lokomotivy řídícím a zabezpečovacím systémem ETCS, modulární koncepce využívající posledních konstrukčních poznatků, splnění podmínek bezpečnosti strojvedoucího při kolizi a dosažení maximální užitné hodnoty pro zákazníka.

Škoda news
-pw-

Poslední komentáře
02.07.2007 23:49:14: První prototyp bude dokončen v červenci 2007 a druhý v srpnu 2007.
24.06.2007 18:56:51: Konec května za náma, tož kde ty stroje só?
23.02.2007 22:19:34: Myslím, že se dočkáme, ale jednoduché to nebude. Prý je kastle hodně těžká a také je otázkou, jak do...
23.02.2007 18:07:55: Tož čte se to pěkně, jen abychom se toho ještě dočkali... smiley${1}
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda