Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Zkoušky a provoz – L.P. 2011

2. část

Konec ledna a únor

1) Nová lokomotiva jezdí úspěšně v běžném grafikonu s cestujícími

2) Lokomotivy ŠKODA 109 E pokračují úspěšně ve zkušebním provozu a vyhovují platným normám

3) Zimní kalamita tvrdě prověřila lokomotivy. A škodovácké stroje obstály

ad 1) Nová lokomotiva jezdí úspěšně v běžném grafikonu s cestujícími

Na první zkušební jízdu s cestujícími vyrazila 15. prosince odpoledne z pražského hlavního nádraží nová lokomotiva 109E ze ŠKODA TRANSPORTATION. Od prosince je tak škodovácká novinka zařazena ve zkušebním provozu do běžného grafikonu Českých drah. Na své první jízdě vedla nová lokomotiva rychlíkovou soupravu na trase z Prahy do Břeclavi, absolvovala tak jízdu na tratích s oběma typy napájecích soustav v tuzemsku.

ŠKODA TRANSPORTATION dodá zákazníkovi celkem dvacet nových lokomotiv. „Od prosince jezdí na tratích Českých drah s cestujícími už dvě lokomotivy 109E, o nasazení dalších strojů nyní jedná ŠKODA s Drážním úřadem a Českými drahami,“ uvedl manažer projektu Vít Tomrdle.

První týdny ve službě na trati mezi Prahou, Brnem a Břeclaví prověřily nové lokomotivy skutečně velmi důkladně – klimatické podmínky, zejména silný mráz a prachový sníh vystavily stroje extrémní zátěži. Právě využití lokomotiv v náročném zimním období pomáhá ŠKODA TRANSPORTATION získat řadu enných dat z provozu v osobní dopravě na české železnici i pro dokončení homologačního procesu. Vedle záměru vyslat na tuzemské tratě více strojů 109E plzeňský výrobce souběžně připravuje lokomotivy i pro jízdní zkoušky na tratích v sousedních zemích, především pak Rakousku.

Škodovák 1/2011

ad 2) Lokomotivy ŠKODA 109 E pokračují úspěšně ve zkušebním provozu a vyhovují platným normám

I když zkušební provoz lokomotiv ŠKODA 109 E v rychlíkové i nákladní dopravě pokračuje úspěšně, objevily se v poslední době v některých médiích neobjektivní informace, přisuzující vinu za nekompatibilitu se zabezpečovacími zařízeními nové lokomotivě ŠKODA. „Přitom se zapomíná, že jednotlivé fáze zkušebního provozu mají sloužit právě k dlouhodobému ověření spolupráce nové lokomotivy s železniční infrastrukturou,“ vysvětluje vedoucí oddělení Elektrické projekty ŠKODA TRANSPORTATION Milan Šrámek.

Kompatibilita s počítači náprav

Vývoj v železniční zabezpečovací technice se v posledním desetiletí ubírá cestou využívání technologií s počítači náprav, které doplňují tradiční prvek zabezpečovací techniky – kolejové obvody. Až dosud však neexistovala, a to ani na evropské úrovni, žádná technická norma upravující vztah mezi vozidly a počítači náprav. Dnes se v České republice používá deset různých typů počítačů náprav, nová lokomotiva ŠKODA 109 E nebyla kompatibilní pouze s jediným z těchto typů, instalovaným v části kolejiště na pražském hlavním nádraží a v nákladním obvodu stanice Praha-Libeň. „ŠKODA TRANSPORTATION iniciovala celou řadu zkušebních jízd, měření a zkoušek a na jejich základě nich vzniklo technické řešení. Počítače náprav v obou zmíněných stanicích budou do počátku března 2011 upraveny, což otevře cestu k odbourání dočasných omezení zkušebního provozu. Příspěvek firem skupiny ŠKODA TRANSPORTATION k nalezení technického řešení kompatibility mezi moderními vozidly a stávající infrastrukturou, včetně poplatků za využívání železničního okruhu u Velimi, se nyní blíží částce 10 milionů korun,“ říká Milan Šrámek.

Kompatibilita s kolejovými obvody 25 Hz

Původem sovětské kolejové obvody z 50. let s pracovní frekvencí 25 Hz dnes na české železnici patří vedle mechanických návěstidel k nejstarším technologiím zabezpečení, které z fyzikálních důvodů nejsou kompatibilní s moderními vozidly vybavenými IGBT měniči. V dnes platných normách je výslovně uvedeno, že kolejové obvody s frekvencí 25 Hz jsou považovány za neperspektivní, a z toho důvodu již ani pro ně nejsou stanoveny žádné limity. S modernizací počítají i předpisy Evropské unie, podle kterých jsou koleje s obvody fungujícími na principu 25 Hz nevyhovující. Lokomotivy ŠKODA 109 E vyhovují provozu nejen na koridorech, ale i na ostatních tratích bez těchto obvodů, a na rozdíl od jiných moderních vozidel mohou v místech se zmíněnými kolejovými obvody pracovat alespoň jejich pomocné pohony. Pro vyhovění požadavku infrastruktury na další provoz těchto technicky i morálně přežitých prostředků zabezpečení ŠKODA TRANSPORTATION provedla porovnávací měření a vyvinula zvláštní softwarový režim práce lokomotivy 109 E, k jehož ověření je však nezbytná součinnost správce infrastruktury.

Nová lokomotiva ŠKODA 109 E je moderním vysokorychlostním vozidlem a patří k nejmodernějším strojům na trhu. Je zamýšlena k provozu na moderních tratích, kde může využít všechny své přednosti. Z tohoto pohledu nedává smysl její provozování na zastaralých tratí s nízkou povolenou rychlostí. Přesto oproti konkurenčním vozidlům je její provoz na takových tratích možný a v rámci zkušebního provozu se na případné použití na starších tratích připravuje. „Je tedy naprosto zřejmé, že oba problémy se příčinně vyznačují absencí legislativy ve vztahu ke kolejovým vozidlům a jsou zastřešeny pouze obecnou norrmou kompatibility stacionární a mobilní části železničního systému, nijak nedefinující zodpovědnosti při řešení případných nekompatibilit,“ říká Vladimír Malý, technický ředitel ŠKODA TRANSPORTATION. „Přesto naše firma iniciativně bez ohledu na to, že příčinu obou problémů nespatřuje na straně své lokomotivy, za vynaložení velkého úsilí a vysokých nákladů koordinuje řešení, respektive řeší tyto problematiky.“

Lokomotivě ŠKODA 109 E také některá média vyčítají zákaz rekuperovat energii při brzdění zpět do napájecí sítě.

Ačkoli jsou výkonové obvody nové třísystémové lokomotivy i jejich řízení pro režim rekuperace na všech třech napájecích systémech připraveny a ověřeny zkouškami na velimském zkušebním okruhu, je zákaz používání tohoto typu brzdění bez bližšího vysvětlení jednou z podmínek připuštění do zkušebního provozu,“ uvádí Milan Šrámek.

ŠKODA TRANSPORTATION má v současné době ve zkušebním provozu v České republice první čtyři lokomotivy typu 109 E. Denně najedou v průměru 2200 kilometrů, z toho téměř polovinu rychlostmi 120 až 160 km/h na koridorových tratích. „Přestože počátek zkušebního provozu v rychlíkové dopravě na trati Praha – Břeclav provázela sněhová kalamita doprovázená vedle mrazů i nadílkou prachového sněhu, tedy podmínkami do extrému prověřující spolehlivost a výkonnost lokomotiv, nedošlo za první měsíc zkoušek s rychlíky k situaci, kdy by lokomotiva 109 E nedovedla svůj vlak do cílové stanice,“ konstatuje manažer projektu Vít Tomrdle.

Škodovák 1/2011

ad 3) Zimní kalamita tvrdě prověřila lokomotivy. A škodovácké stroje obstály

Drsný, ale v důsledku nesmírně užitečný křest zažila při svých premiérových jízdách v běžném grafikonu nová škodovácká lokomotiva 109E. První týdny zkušebních jízd s cestujícími se totiž odehrávaly v podmínkách, které patří pro železnici k těm nejméně příjemným – mráz na hranici dvaceti stupňů pod nulou, závěje, prachový sníh, velké teplotní rozdíly. To všechno prověřilo novinku od Škodovky opravdu velmi důkladně. A výsledek? Stroje obstály.

„Přestože podmínky byly mnohdy skutečně extrémní, absolvovali jsme jízdy bez závažnějších problémů,“ potvrzuje ředitel Servisu ŠKODA TRANSPORTATION Martin Hrubý. Ten připomíná, že start jízd v běžném grafikonu se odehrál nedlouho poté, co Českou republiku zasáhla jedna ze svou největších kalamit roku 2010, v době kdy se téměř celá republika potýkala s jejími následky. „Byla to tvrdá zkouška, na druhou stranu musím říci, že takové zkušenosti se nám mohou do budoucna jen hodit. Mohli jsme totiž sbírat velmi cenná data z provozu v tak náročném období a ta pak využít nejen pro případné úpravy současných strojů, ale pro celý další vývoj lokomotiv ve Škodovce. Drsná doba, ale velmi zajímavé informace,“ shrnuje ředitel škodováckého servisu. Škodováčtí specialisté navíc budou mít pro sběr dat ohledně provozu nové lokomotivy v rukávu zajímavou technickou pomůcku. Po zatím prvotním odladění totiž díky novému elektronickému systému Škoda - Rail budou moci v každém okamžiku sledovat parametry a závady jízdy v běžném provozu on-line. „V případě potřeby se totiž mohou naši odborníci takzvaně dálkově připojit na lokomotivu a zjistit, co se na ní právě děje, nebo událo. Speciální zařízení přenáší informace z nadřazeného řízení lokomotivy na zvláštní server, kde je můžeme on-line sledovat a archivovat. Jsme tak v každém okamžiku schopni pracovat s aktuálními daty. A díky tomu tak poskytovat i dokonalý servis dopravci, v případě 109E samozřejmě Českým drahám,“ říká Martin Hrubý a ukazuje na další praktické podrobnosti: „Třeba strojvedoucí, kteří s naší lokomotivou jezdí, mají k dispozici přímý telefonický kontakt na stálou službu našich specialistů, kteří jsou nepřetržitě k dispozici. V případě jakéhokoliv problému, který by vyžadoval náš zásah, tak můžeme ihned danou věc se strojvedoucím - když to situace a neshody umožní - vyřešit přímo během jízdy, aniž by bylo nutné čekat na příjezd lokomotivy někam do depa,“ popisuje Martin Hrubý. Veškeré servisní práce trvale ŠKODA monitoruje a vyhodnocuje pomocí interního elektronického hlášenkového systému. „Sledujeme průběh veškerých prací od počátku do konce, včetně nákladů na použité náhradní díly. Konečným cílem je samozřejmě minimalizovat jakékoliv nestandardní události a mít kompletní data ze servisu, spolupracujeme na tomto poli s projektanty a konstruktéry,“připomíná Martin Hrubý.

V současné době už Škoda s Českými drahami najíždí na systém servisu, který se příliš neliší od stavu, který bude platný při provozu celé flotily souprav. „Servisní práce se vlastně dají rozdělit na dvě části. Tu první můžeme přirovnat k systému běžných pravidelných prohlídek, tak, jako to každý známe u automobilů. Tam také máte po odjetí určitého počtu kilometrů pravidelnou prohlídku, kontrolu kapalin nebo opotřebení. Tenhle typ prací budou zajišťovat dle našeho manuálu údržby vlastními lidmi České dráhy. A my teď dokončujeme jejich zaškolení a přípravu tak, aby mohli námi popsané činnosti zvládat bez problémů sami. I proto jsme vzali drážní servismany a techniky nejen na školení, ale i do výroby, aby se podrobně seznámili s koncepcí vozidel,“ vysvětluje Martin Hrubý. Dobrou spolupráci mezi specialisty z mateřského depa škodovácké lokomotivy Depa Praha Vršovice a škodováckými techniky potvrzuje i vrchní přednosta Depa Praha Václav Sosna. „Kvalitní komunikace v oblasti servisu určitě prospívá celému projektu uvedení nových lokomotiv do běžného grafikonu. Jsem nadmíru spokojen s přípravami prací na servisní činnost škodováků. Z této spolupráce na poli servisu, který dnes nastavujeme, budeme v budoucnu jenom těžit, líbí se mi to, že škodováci jdou ve šlépějích velmi dobré a profesionální práce, která byla vždy vizitkou v historii dodávek škodováckých lokomotiv,“ říká vrchní přednosta Depa Praha Václav Sosna. Systém běžné údržby lokomotiv, který přejde postupně do rukou drážních specialistů, však není jedinou oblastí práce škodováckého servisu. Tou druhou budou takzvané garanční opravy. „Ty jsou u podobných projektů jako je dodávka lokomotiv 109E samozřejmě běžné, zahrnují například opravy a technické úpravy vozidel, které mohou vyplynout z poznatků z provozu. V tomto případě je budeme zajišťovat našimi specialisty. Využijeme toho, že v železničním depu DKV ONJ v Praze máme naši základnu pro servis jednotek 471 CityElefant, toto servisní místo doplníme o specialisty na lokomotivu a tyto odborníky budeme operativně posílat podle potřeby na CityElefanty nebo lokomotivu. Koncentrace servisu pro obě vozidla přinese jen a jen klady,“ říká ředitel Martin Hrubý.

Škodovák 1/2011

Poslední komentáře
10.03.2011 13:30:24: Založil jsem novou diskusi v samostatné rubrice, tak se tam prosím přesuňte. Tuhle diskusi smažu a ž...
10.03.2011 13:03:29: Diskusi pod prvním článkem jsem smazal, omlouvám se. Tenhle systém umožňuje buď vkládat disk. příspě...
10.03.2011 08:34:41: Původní příspěvky zmizely, protože byly nějakým způsobem nepřijatelné? Zapůsobila cenzůra? Nebo jsem...
08.03.2011 00:56:24: Příspěvek mě potěšil. I když jestli je to 1:1 text z firemního čsopisu, bude patrně trošku zabarvený...
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda