ČTK: "průměrné stáří elektrických lokomotiv pohybujících se v Česku je 30 až 40 let."

To je určitě lež. Na to jezdí příliš mnoho lokomotiv vyrobených po r. 1982. Nejasné rozmezí naznačuje, že sami nevěděli, co vlastně chtěli napsat. Nejednalo se před zničením informace třeba o průměrné dožití?