Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Elektrická výzbroj

Elektrickou energii do lokomotivy přivádějí dva univerzální polopantografové sběrače firmy Faiveley (univerzální pro všechny tři systémy a všech šest států - typ CX-NG 008 BI 3/15/25 kV) s odpojovači přes univerzální obvod indikace napájecího systému s přepojovači. Sběrače mají smykadla s detekcí narušení obložení. Při porušení obložení dojde k automatickému stažení sběrače (funkce ADD).

Střídavý trakční napájecí proud prochází přes elektricky ovládaný hlavní vypínač (typ AC Trac, ABB) do primárního vinutí trakčního transformátoru. Z primárního vinutí trakč. transformátoru prochází střídavý proud přes nápravové sběrače do kol a kolejnic. Sekundární trakční vinutí trakčního transformátoru napájejí vstupní usměrňovače dvou trakčních měničových skříní (TMS, označení 1 MS-1), které napájejí stejnosměrné meziobvody TMS.

Stejnosměrný trakční napájecí proud prochází od přepojovačů systému přes vyhlazovací tlumivku rovnou do stejnosměrných meziobvodů TMS a odtud přes nápravové sběrače do kol a kolejnic.

TMS napájejí střídavým třífázovým proudem asynchronní trakční motory (ATM) s kotvou nakrátko a se statorovým vinutím zapojeným do dvojité hvězdy. Každý ATM je zapojen ke dvěma střídačům jednoho trakčního měniče tak, že na jednom vinutí trakčního motoru je dvojnásobné napětí (jeden konec vinutí v maximu má plus 1130 V a opačný mínus 1130 V). TMS napájejí také veškeré pomocné pohony v lokomotvě.

K elektrickému brzdění (EDB) slouží rekuperační brzda, kdy el. energie putuje v "opačném" směru z trakčních motorů do troleje, nebo je možno využít EDB do odporníku. K tomu slouží čtyři dílčí brzdové odporníky, které jsou po dvou umístěny ve strojovně v blocích sloupového provedení. Odporová EDB je nezávislá na napájení z troleje, tudíž lokomotiva může využít EDB i při stažených sběračích.

Pomocné pohony jsou třífázové, asynchronní. Střídače pomocných pohonů jsou napájeny ze stejnosměrné sítě 570 V ss.

Proud vlakového topení na stejnosměrné soustavě prochází sběračem, hlavním stejnosměrným vypínačem, přepojovačem topení do topné spojky. Na střídavých soustavách slouží k napájení vlakového topení zvláštní sekundární vinutí v trakčním transformátoru, které je na jedné straně připojeno k přepojovači topení a na druhé straně je k nápravovým sběračům proudu.

Palubní napětí je 24 V a použité baterie jsou olověné gelové s kapacitou 2x330 Ah.

Podrobný popis hlavních částí je níže.

Blokové schéma trakčních obvodů lokomotivy 109 E.
Posledni komentare
22.12.2008 23:53:25: Chyba ve schématu není, lokomotiva má skutečně "pouze" šest nápravových sběračů. Lze to i vidět na f...
16.12.2008 00:01:31: Jen upozorňuji na drobnou chybičku ve schématu - ačkoliv se jedná o čtyřnápravovou lokomotivu, ve sc...
Lokomotiva má dva bloky vzduchem chlazených brzdových odporníků. Jsou umístěny ve strojovně a pro každý podvozek slouží jeden blok (typu R9V10B202 od MEP Postřelmov). Bloky jsou sloupového provedení a v každém bloku jsou čtyři dílčí brzdové odporníky s výkonem 4 x 590 kW bloku. Součástí bloku je rovněž ventilátorové soustrojí. Odporníky jsou dimenzovány pro trvalé zatížení. V režimu EDB je napájen pulzním proudem obdélníkového průběhu ze stejnosměrného meziobvodu lokomotivy přes pulzní měnič s IGBT tranzistory.

Pomocné pohony jsou třífázové, asynchronní. Střídače pomocných pohonů jsou napájeny ze stejnosměrné sítě 570 V ss.

 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda