Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Elektrická výzbroj

Brzdové odporníky

Lokomotiva má dva bloky vzduchem chlazených brzdových odporníků. Jsou umístěny ve strojovně a pro každý podvozek slouží jeden blok (typu R9V10B202 od MEP Postřelmov). Bloky jsou sloupového provedení a v každém bloku jsou čtyři dílčí brzdové odporníky s výkonem 4 x 590 kW bloku. Součástí bloku je rovněž ventilátorové soustrojí. Odporníky jsou dimenzovány pro trvalé zatížení. V režimu EDB je napájen pulzním proudem obdélníkového průběhu ze stejnosměrného meziobvodu lokomotivy přes pulzní měnič s IGBT tranzistory.

Pomocné pohony jsou třífázové, asynchronní. Střídače pomocných pohonů jsou napájeny ze stejnosměrné sítě 570 V ss.

 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda