Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Podvozky

Vychází koncepčně z podvozku s rychloběžnými ATM ŠKODA 85 E („Asynchron“) a při konstrukci byly využity poznatky z provozu podvozků ŠKODA 1 EV, elektrických jednotek řady 471 ČD. Je navržen tak, aby jej bylo možno použít rovněž i pro některá další vozidla odvozená z typu 109 E. Jeho konstrukční rychlost je 200 km/h a maximální nápravový tlak 22,5 t.

Podvozek je dvounápravový, s rámem svařované konstrukce, dvojitým vypružením, plně vypruženým pohonem dvojkolí (dutým hřídelem) a hydraulickými tlumiči. Má velmi nízkou hmotnost (cca 16 t), relativně malý rozvor (2 500 mm), malé nevypružené hmoty, v primárním stupni i sekundárním stupni vypružení FLEXICOIL ocelovými vinutými zpruhami, nízko položený přenos tažných sil, kotoučovou brzdu, čistění jízdní plochy kol a mazání okolků.

RÁM PODVOZKU - Základní částí podvozku je rám tvořený dvěma čelníky, dvěma podélníky a jedním dolním příčníkem navařeným pod podélníky. Konce příčníku tvoří vně podvozku tzv. balkóny, pro umístění sekundárního vypružení a pro upevnění ojniček vedení dvojkolí. Příčník má ve střední části otvor, kterým prochází otočný čep uchycený k příčníku přes lemniskátový mechanismus přenosu tažných sil. Mezi čelníky a příčníkem jsou pomocí válcových pryžokovových silentbloků, uchycených do konzol, zespodu zavěšeny 2 bloky pohonů.

SEKUNDÁRNÍ VYPRUŽENÍ - Skříň vozu spočívá na rámu podvozku přes dvě skupiny sekundárních pružin. Klasické vinuté zpruhy využívají efektu FLEXICOIL a zajišťují nejen svislé vypružení ale i příčné pohyby mezi skříní a podvozkem. Vodorovný pohyb podvozku vůči skříni vymezují vypružené narážky.

PŘENOS TAŽNÝCH SIL ze skříně na rám podvozku jde přes nízko uložený kovaný otočný čep nalisovaný do příčníku hlavního rámu a dále přes tzv. lemniskátový přímovod, jenž sestává ze svařeného vahadla a dvou ojnic. Vahadlo je uprostřed upevněno přes pouzdro na otočný čep a v obou koncích vahadla jsou přes pryžové silentbloky uchyceny ojnice. Ojnice jsou uchyceny do konzol na příčníku rámu podvozku pomocí ok vzájemně natočených o 90°. Nízko uložený otočný čep, který prochází otvorem v příčníku podvozku, zaručuje velmi malé odlehčení přední nápravy v podvozku při rozjezdu. Celý mechanismus vyjma otočného čepu je převzat z lokomotivy ŠKODA 85 E.

PRIMÁRNÍ VYPRUŽENÍ A VEDENÍ DVOJKOLÍ - Rám podvozku spočívá přes 4 páry vinutých pružin na ložiskových skříních dvojkolí, které je tvořeno vrtanou nápravou s čepy. Monobloková kola a hrubé výkovky náprav jsou výrobkem firmy BONATRANS. Na obou stranách každého kola jsou přišroubovány hliníkové brzdové kotouče. Do kol je rovněž uchycen kloub spojky pohonu dvojkolí, na který přichází točivý moment z převodovky přes dutý hřídel objímající nápravu. Na čepy nápravy jsou nalisována dvouřadá válečková ložiska, která jsou uložena v ložiskových skříních. Ložiskové skříně jsou s rámem podvozku spojeny podélnými ojničkami pro vedení dvojkolí a přenos podélných sil.

Nápravová převodovka je jednostupňová, s ozubenými koly se šikmým čelním ozubením a je pomocí příruby napevno spojena s trakčním motorem. Z převodovky na dvojkolí se točivý moment přenáší dutým kloubovým hřídelem objímajícím nápravu. Hřídel od firmy ML Tuning je tvořen kompozitovou kuželovou trubkou a dvěma speciálními klouby. Na čelníku rámu podvozku jsou uchyceny 4 jednotky kotoučové brzdy KNORR. Každá brzdová jednotka působí na kotouče jednoho kola a je vybavena pneumatickými válci se střadačovou parkovací brzdou. Na příčníku jsou uchyceny špalíkové čisticí brzdové jednotky od firmy Knorr.

Na třetí lokomotivě (380.003) bude zkušebně dosazena hydraulická mezipodvozková vazba a bude se zjišťovat její vliv na omezení vodicích sil lokomotivy v obloucích s malým poloměrem.

 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda