Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Řídicí systém, ovládání loko

Řízení lokomotivy, hlavních i pomocných pohonů je procesorové a umožňuje násobné řízení dvou spřažených lokomotiv z jednoho stanoviště lokomotivy nebo z řídicího vozu, k čemuž je lokomotiva vybavena 22žilovým kabelem UIC se zásuvkami na čelech lokomotivy. Ovládání a řízení trakčních a brzdových systémů všech aktivních i neaktivních hnacích, řídicích či vložených vozidel zapojených do vlaku a u všech aktivních hnacích vozidel rovněž součinnost pneumatických a elektrodynamických brzdových systémů zajišťuje systém nadřazeného řízení lokomotivy (od Škoda Transportation) dle pokynů z CRV&AVV (od firmy AŽD), nebo od hlavní jízdní páky (+ dalších ovládacích prvků na pultu strojvedoucího) při ručním řízení. CRV&AVV umožňuje řídit vlak v těchto režimech:

- řízení vozidla v režimu ručního řízení vozidla (MAN)
- řízení vozidla v režimu automatické regulace rychlosti jízdy (ARR)
- řízení vozidla v režimu automatického vedení vlaku (AVV = ARR + CB (cílové brzdění))
- řízení vozidla v režimu automatického vedení vlaku (AVV = ARR + CB +OJV (optimalizace jízdy vlaku))
- násobné řízení vozidel (obecně jakéhokoliv druhu a výkonu ve všech čtyřech režimech)

CRV&AVV umí číst traťovou část jak AVV tak ETCS (ETCS je součástí ERTMS - vice zde).

Hlavními ovladači na pultu strojvedoucího jsou hlavní jízdní páka (slučuje polohy pro jízdu i brzdu), klávesnice pro ARR a AVV, volič režimu řízení, volič směru jízdy a ovladače pomocných funkcí brzdiče DAKO BSE (nízkotlaké přebití, plnicí švih, závěr). Hlavními komunikátory jsou dva barevné dotykové TFT displeje od švýcarské firmy Pixi. Provozní displej umístěný uprostřed zešikmené části pultu slouží pro zobrazování provozních informací lokomotivy, soupravy a řízení (např. ukazatele rychlosti, napětí, proudu aj.). Diagnostický displej, umístěný v zešikmené části pultu vlevo od předchozího displeje, slouží pro diagnostiku hnacího vozidla. Tyto dva displeje nahrazují maximum zobrazovačů, jichž by lokomotiva díky svému určení musela mít takové množství, že by se do pultu vešly velice těžko. Oba displeje jsou vzájemně zastupitelné.

Funkce tlačítek membránové klávesnice určené pro systém ARR&AVV
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda