Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Řídicí systém, ovládání loko

Klávesnice ARR&AVV

Funkce tlačítek membránové klávesnice určené pro systém ARR&AVV
 

 

 

Pravá část:

0200 požadovaná rychlost
 + / je po 5 km/h (+ po nule jsou 2 km/h)
KPJ odměření délky vlaku.

Střední část:

P+/P- omezení výkonu, dlouhý stisk zapnutí/vypnutí čisticího režimu brzd (tzv. Putzbetrieb, kdy mašina může táhnout s přibrzděnou průběžnou brzdou)
F+/F- omezení tažné síly
dlouhý stisk omezení záporného poměrného tahu (třeba aby se v obloucích nevymačkala RoLa)

Levá část:

40, 60, 80 a 100 návěstěná rychlost v km/h (dlouhý stisk 40 pro 50 km/h, dlouhý stisk 100 pro 120 km/h)
BO pro žádné dolní světlo (= bez omezení)
Stůj je návěst Stůj
Opak a Oček jsou "shifty" pro zadání horního světla s bílou resp. bez bílé (tj. stisknutí Oček + 40 = očekávej 40)
VO a VY jsou návěsti Volno a Výstraha (aby jakožto nejčastější šly zadat jedním tlačítkem)
Přiv je Přivolávací návěst (musí se stisknout obě tlačítka najednou)
RZ je rušení zastávky (musí se stisknout obě tlačítka najednou)
-0.5/+0.5 je korekce času příjezdu o půl minuty plus, nebo mínus
OJV je zapnutí/vypnutí optimalizace jízdy
F1, F2 a F3 je rezerva pro strýčka příhodu (F3 zobrazuje časy průjezdů)

Dr. Ing. Ivo Myslivec

obrázek: JPB

Žádné komentáře
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda