Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Skříň

Každé nové vozidlo pro celostátní tratě v EU musí odpovídat mimo jiné také Technickým směrnicím pro interoperabilitu (TSI). Protože konstrukční rychlost lokomotivy je 200 km/h, musí splňovat podmínky TSI vysokorychlostního evropského železničního systému, subsystém vozidla (zkráceně TSI HS RST), která byla v roce 2005 změněna první revizí. TSI HS RST 1. revize je v současnosti Evropskou komisí schválena a vstoupí v platnost v polovině roku 2007. TSI HS RST 1. revize totiž počítá s chystanou evropskou normou pro odolnost vozidel proti nárazu (prEN 15227 - Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies, která vstoupí v platnost právě v polovině roku 2007). Požadované odolnosti skříň vozidla při nárazu se dosahuje pomocí speciálních nárazníků a deformačních členů, konstrukcí čelní partie vozidla s deformační zónou a novou konstrukcí pluhu, jenž musí chránit vozidlo před vykolejením.

Vzorem hrubé stavby skříně je lokomotiva 85 E, kde především bočnice vykazovaly velmi dobré parametry při relativně nízké hmotnosti. Na hlavním rámu jsou kromě hlavních vnějších podélníků i dva vnitřní za účelem kvalitního upevnění přístrojů ve strojovně. Na hlavním rámu jsou přivařeny bočnice z ocelových profilových plechů a kabiny strojvedoucícho.

Střecha strojovny je svařená z hliníkových profilů (pro úsporu hmotnosti) a je odnímatelná. Skládá se ze tří dílů, na kterých jsou upevněny pantografy spolu s další elektroinstalací. Jsou do ní rovněž vedeny vyústění kanálů vzduchotechniky (chlazení). Střechu pro první dvě lokomotivy vyrobila ČKD Vagónka Ostrava (člen skupiny Škoda Holding, dnes Škoda Vagónka Ostrava). Pro zbylých 18 lokomotiv vyrábí střechy strojoven Dopravní podnik Ostrava.

Lokomotiva je také vybavena aktivním hasicím zařízením Kidde Deugra a při požáru strojovny zaručuje patnáctiminutovou odolnost předepsanou TSI SRT (Technické specifikace pro interoperabilitu pro subsystém bezpečnost v železničních tunelech).

Lokomotiva má na obou koncích kabiny se stanovištěm strojvedoucího. Jsou vyrobeny z ocelových profilů s navařeným plechem. Kabiny jsou spojeny s čelníky do jednoho svařence (tzv. kabinového modulu) a odpovídají kromě jiného i nejnovějším požadavkům na odolnost vozidel proti nárazu. Konstrukce skříně a tvar kabin navržený studiem Porsche Design musel být upraven, aby odpovídal výše zmíněným Technickým směrnicím pro interoperabilitu (TSI). Kabiny jsou tlakotěsné a jsou vybaveny klimatizačním zařízením o výkonu 5 kW (typ CMC20 německé firmy REXXON). Klimatizace má pasivní systém tlakové ochrany s kontrolérem PCU1000 a CommBoxxem, který kdykoli informuje o funkci přístroje pomocí dálkového datového přenosu majitele lokomotivy, či servisní firmu. Čelní sklo je bezpečnostní, nedělené, 17 mm silné, od firmy Glas Trösch AG a je odolné proti průstřelu gumovým projektilem při rychlostí 400 km/h. Na stanovišti strojvedoucího je lednička, vařič a umyvadlo.

JPB

Lokomotiva 109 E musí odpovídat mimo jiné také Technickým směrnicím pro interoperabilitu (TSI). Protože její konstrukční rychlost je 200 km/h, musí splňovat podmínky TSI vysokorychlostního evropského železničního systému, subsystém vozidla (zkráceně TSI HS RST). Její první revize (TSI HS RST 1. revize) je v současnosti Evropskou komisí schválena a vstoupí v platnost v polovině roku 2007.
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda