Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Popis lokomotivy 109 E2

Základní parametry lokomotivy Škoda 109E pro ZSSK (slovenská řada 381):

• hmotnost: 88 t
• šířka skříně: 3 080 mm
• délka přes nárazníky: 18 000 mm
• čtyři asynchronní trakční motory
• trvalý výkon: 6 400 kW
• konstrukční rychlost : 200 km/h
maximální provozní rychlost: 160 km/h
• brzdový odporník 4 700 kW
zajišťuje úsporu v opotřebení mechanických
částí brzd
• automatická protiskluzová ochrana při rozjezdu
i brzdění
• napěťové systémy 25 kV/50 Hz, 15 kV/16,7
Hz a 3 kV DC zajištuje možnost mezinárodního
provozu lokomotiv
• rozsah provozní teploty: - 30 až + 40 °C
• uspořádání kol: Bo´ Bo´
zabezpečovací zařízení ETCS L1, Mirel a LZB
• měřič skutečně odebírané energie
• informační systém v připojených a řídících
vozech vyveden a ovládán v lokomotivě
• dálkový přenos dat pro zrychlení a zjednodušení
údržby a GPS sledování vozidel
• rekuperace brzdné energie do sítě
• kamerový systém vnitřní umožnuje přenos
snímků z interiérů nové pushpull soupravy
do lokomotivy jako antivandalní a bezpečnostní
opatření
• kamerový systém vnější sledování nástupních
prostor u dveří ve stanicích
• „černá skříňka“ se záznamem činností obsluhy
• možnost ovládání lokomotivy z řídicího vozu

Odlišnosti od lokomotiv 109 E pro ČD jsou vytučněny. Rychlost lokomotivy je administrativně snížena na 160 km/h, aby nemusela být v souladu s TSI pro vysokorychlostní vozidla, díky čemuž se schvalovací proces výrazně zjednoduší, zkrátí a zlevní.

 Zdroj: Škodovák, prosinec 2011

 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda